Ketahui Mengenai Hak Pakai IDEA Pendidikan Khas

Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya

Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya , yang dipinda pada tahun 2004, termasuk hak-hak khusus untuk ibu bapa atau penjaga yang sah bagi kanak-kanak kurang upaya.

Perlindungan Prosedur

Perlindungan prosedur menyediakan panduan minimum kepada sekolah mengenai keperluan untuk:

Hak-hak Orang Tua Kepada Orang Tua dan Manfaat Kanak-Kanak

Di bawah IDEA, ibu bapa kanak-kanak memegang hak pendidikan kanak-kanak. Ibu bapa mengekalkan hak tersebut sehingga salah satu perkara berikut berlaku:

Apabila mencapai usia majoriti, seorang dewasa muda dengan kecacatan mengekalkan haknya di bawah IDEA sehingga atau kecuali satu daripada yang berikut berlaku:

Sekolah dikehendaki menasihati ibu bapa atau penjaga hak mereka dalam bahasa ibunda mereka, jika boleh, atau menyediakan perkhidmatan penterjemah untuk memastikan ibu bapa memahami mereka.