Bagaimana Kerja Penyeliaan Dijalankan

Lawatan yang diselia adalah apabila ibu bapa hanya dibenarkan melawat dengan anaknya di bawah pengawasan individu lain, seperti ahli keluarga atau pekerja sosial. Lawatan boleh dilakukan di rumah ibu bapa atau di kemudahan lawatan yang ditetapkan, seperti pusat jagaan kanak-kanak. Hakim biasanya memerintahkan lawatan yang diawasi ketika kebugaran ibu bapa yang berkunjung itu dipertanyakan, seperti halnya penyalahgunaan alkohol atau penyalahgunaan yang sebelumnya, atau jika ada tuduhan penyalahgunaan atau kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan kunjungan yang diawasi adalah memastikan ibu bapa mempunyai peluang untuk mengekalkan hubungan dengan anak-anak mereka dalam persekitaran berstruktur yang sama-sama selamat dan selesa untuk kanak-kanak.

Bagaimana Lawatan Berkala Diselia

Biasanya, ibu bapa yang melawat perlu melaporkan kepada pusat lawatan yang ditetapkan untuk melawat dengan anak itu, atau hakim akan mengatur agar anak itu dihantar ke rumah ibu bapa. Dalam kedua-dua kes, hakim akan menentukan siapa yang akan menyelia sesi tersebut. Banyak kali, seorang kaunselor atau pekerja sosial menyelia hubungan dan memastikan ibu bapa melawat dengan anak itu dalam keadaan terkawal.

Untuk Berapa Lama Adakah Lawatan yang Ditugaskan Secara Biasanya Memerintahkan?

Seorang hakim boleh memerintahkan lawatan yang diawasi secara sementara atau selama-lamanya. Sekiranya terdapat tuduhan penyalahgunaan atau keganasan rumah tangga, seorang hakim boleh memerintahkan supaya kunjungan dengan ibu bapa tertuduh diawasi sehingga tuduhan diselidiki sepenuhnya.

Hakim mengambil tuduhan penyalahgunaan atau keganasan dengan serius dan akan menyiasat tuduhan ini sepenuhnya. Sekiranya hakim telah menentukan bahawa ibu bapa tidak layak untuk dijaga, hakim masih boleh membenarkan lawatan secara berterusan, tetapi menghendaki kunjungan diawasi dalam keadaan terkawal.

Dalam kes-kes ini, lawatan akan terus diselia sehingga ibu bapa dapat menunjukkan bahawa terdapat perubahan keadaan, seperti kehadiran dalam program pemulihan narkoba, yang memberi kesan kepada kebolehan ibu bapa.

Adakah Ibubapa Perlu Kembali ke Mahkamah untuk Mengubah Perintah atau Adakah Tamat Tempoh?

Sekali hakim telah menentukan jagaan dan lawatan melalui perintah mahkamah, perintah itu tetap ada sehingga orangtua dapat menunjukkan bahwa ada perubahan dalam keadaan. Perubahan dalam keadaan boleh menjadi satu keputusan ibu bapa untuk bergerak, keberhasilan penyelesaian rehabilitasi atau kaunseling ibu bapa, atau perubahan lain yang mempengaruhi kesesuaian orang tua. Ibu bapa yang ingin menukar perintah mahkamah mesti kembali ke mahkamah dan meminta agar perjanjian itu diubah suai untuk mencerminkan perubahan keadaan.

Apa Yang Lain Sekiranya Tahu Orangtua?

Ibu bapa perlu memahami bahawa kunjungan yang diawasi direka untuk melindungi keselamatan kanak-kanak, sementara juga membolehkan ibu bapa mengekalkan hubungan dengan anak-anak mereka. Jika anda seorang ibu bapa yang lawatannya diawasi, pertimbangkan bagaimana anda dapat menunjukkan kebugaran anda kepada seorang hakim. Sekiranya ibu bapa yang lain menuduh anda melakukan penyalahgunaan atau keganasan rumah tangga, anda harus bekerjasama dengan mana-mana penyiasatan yang diarahkan oleh hakim.

Di samping itu, jika anda seorang ibu bapa yang bimbang tentang keselamatan anak anda di hadapan ibu bapa yang lain, anda harus memberitahu hakim ini dengan segera.