Strategi untuk Meningkatkan Kemahiran Pemahaman Membaca

Membaca adalah kemahiran yang dikembangkan anak-anak di setiap kelas yang baru. Walaupun ramai pelajar menguasai mekanik membaca dan mempunyai keupayaan memproses maklumat, ramai kanak-kanak mengalami kesukaran membaca. Pelajar yang kurang upaya pembelajaran biasanya tidak mempunyai strategi asas yang digunakan pembaca yang baik. Strategi memainkan peranan utama dalam membantu semua kanak-kanak belajar dan melaksanakan tugas bacaan tertentu.

Dua strategi yang berguna untuk kefahaman membaca yang berkesan ialah kesedaran metakognitif dan strategi kognitif. Kesedaran metakognitif adalah keupayaan pembaca untuk menilai sendiri proses pembelajaran mereka dan apa yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam tugas pembelajaran tertentu. Strategi kognitif adalah alat khusus dan berguna dalam membantu pelajar meningkatkan kefahaman bacaan.

Apabila diberikan bacaan bacaan yang mencabar, terdapat tiga fasa yang meningkatkan pemahaman: pra-bacaan (pembaca mencipta pelan atau strategi untuk membaca suatu laluan tertentu), membaca (pembaca menggunakan strategi khusus untuk menjelaskan pemahaman teks dan memantau / pemahamannya sendiri) dan selepas membaca (pembaca mencerminkan laluan itu, menguraikan butir-butir utama ke dalam memori jangka panjang, dan membuat kesimpulan tentang laluan). Nasib baik, terdapat strategi khusus yang kanak-kanak yang berjuang dengan pemahaman membaca dapat memanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman bacaan pada setiap tiga fasa ini.

Arahan Langsung

Strategi yang paling berkesan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kefahaman membaca di kalangan pelajar, terutama yang kurang upaya pembelajaran, adalah arahan langsung ditambah dengan arahan strategi . Arahan langsung dalam pemahaman bacaan melibatkan guru yang menyediakan strategi langkah demi langkah dan memodelkan strategi yang berkesan untuk memahami bacaan bacaan tertentu.

Ia termasuk maklumat tentang mengapa dan bila menggunakan strategi dan menyediakan amalan sistematik untuk pelajar menggunakan contoh yang berbeza. Guru terlibat dalam dialog dengan pelajar dengan bertanya soalan-soalan yang mendorong dan menggalakkan pelajar bertanya. Peralihan dibuat dari arahan berpusatkan guru ke arah pembacaan bebas.

Arahan Strategi

Arahan strategi adalah pendekatan berpusatkan pelajar yang melibatkan pengajaran pelan atau pelbagai strategi untuk mengenal pasti corak dalam kata - kata dan petikan-petikan utama, serta mengenal pasti idea utama dalam teks. Guru menyusun tugas yang berbeza untuk para pelajar bermula dengan mudah dan maju untuk mencabar. Satu contoh strategi yang lebih mudah akan menjadi guru memberitahu pelajarnya untuk mendengar cerita dan memilih tajuk terbaik di antara senarai tajuk yang mungkin. Satu contoh tugas yang lebih mencabar adalah untuk pelajar membaca buku secara berasingan dan menjawab soalan pada akhirnya, yang mungkin meminta beliau membuat kesimpulan terhadap konteksnya. Ramai kanak-kanak dengan ketidakupayaan belajar mendapat manfaat daripada mempunyai pembaca untuk memodelkan kata-kata yang betul dan membantu mereka tetap fokus pada cerita. Apabila selesai, guru akan kembali ke permulaan cerita dan meminta beberapa soalan yang mendorong kuat untuk membantu pelajar menentukan jawapan kepada soalan pada akhir cerita.

Arahan strategik menyediakan pelajar dengan tindakan yang sangat spesifik dan sistematik untuk memahami bacaan. Sebagai contoh, satu siri aktiviti pendek, seperti mengkaji perbendaharaan kata dari pelajaran sebelumnya diikuti dengan menonjolkan kata-kata baru dalam satu petikan dan menggabungkannya bersama-sama, dilakukan untuk menumpukan kemahiran khusus untuk meningkatkan pemahaman bacaan. Apabila mempelajari bagaimana mengenal pasti unsur-unsur penting dalam konteks, kanak-kanak dengan ketidakupayaan pembelajaran akan dapat menggunakan strategi ini untuk tugas membaca yang lain.

Pertimbangan

Adalah penting bagi guru untuk menahan diri daripada memberikan jawapan yang tepat kepada soalan pemahaman membaca, tetapi sebaliknya memberi penjelasan semula, meminta soalan yang mendorong atau mencadangkan strategi yang boleh digunakan pelajar untuk mendapatkan jawapannya sendiri.

Galakkan kanak-kanak membaca ayat-ayat yang tidak mereka fahami dan cari petunjuk konteks untuk membantu mereka memproses teks dengan berkesan. Pelajar mesti menguasai setiap langkah dalam proses bacaan untuk menguasai kemahiran pemahaman bacaan yang terbaik.

> Sumber:

> McCallum, RS, Krohn, KR, Skinner, CH, Hilton-Prillhart, A., Hopkins, M. Waller, S., & Polite, F. (2010). Meningkatkan pemahaman membaca pelajar-pelajar sekolah berisiko tinggi: Seni membaca program. Psikologi di Sekolah, 48 (1), 78-86.

> Pressley, M., & Wharton-McDonald, R. (1997). Pemahaman yang mahir dan perkembangannya melalui arahan. Kajian Psikologi Sekolah, 26 (3), 448-467.

> Williams, JP (2000). Pemprosesan Strategik Teks: Meningkatkan Kesedaran Membaca untuk Pelajar yang Kurang Upaya Pembelajaran. ERIC Clearinghouse on Disabilities and Education Gifted. Majlis untuk Kanak-kanak yang Menakjubkan.